Overzicht downloads

Hieronder vindt u verschillende documenten, die u kunt downloaden! Daarvoor hebt uw meestal Acrobat Reader nodig. Deze software kunt u gratis downloaden, klik hier.

INFORMATIEMAP NWB

INHOUDSOPGAVE

De hoofdstukken die geen link hebben zijn, of vervallen, of opgenomen in het document van het hoofdstuk erboven.

 1. Algemene informatie
  1. Organisatie
   1. Hoofdbestuur
   2. Commissies
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Leden van de NWB
  4. Licentiehouders
  5. Wedstrijden
  6. Ledenvergadering
 2. Diensten voor verenigingen
  1. Samenwerking andere organisaties
  2. Afstemming kalender
  3. Verzekeringen
  4. Jury
  5. Website
  6. Wedstrijdadvertentie KNWU Wielermagazine (vervallen)
  7. Onderscheidingen voor bijzondere verdiensten
  8. Vesten voor verkeersregelaar
  9. Lid worden
  10. Checklijsten organisaties
   1. Checklijst organisatie wegwedstrijden
   2. Checklijst organisatie MTB-crossen/veldritten
 3. Diensten voor licentiehouders
  1. Uniformiteit reglementen
  2. Kwaliteit wedstrijden
  3. Verzekeringen
  4. Een licentie aanvragen
  5. Website
  6. Wedstrijden
  7. Klassementen
 4. Verzekeringen
  1. Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering
  2. Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering
  3. Rechts Bijstands (RB) verzekering
  4. Aanvullende voertuig verzekering (vervallen)
  5. Schadegevallen melden
  6. Kopie van de polissen
   1. WA Polis
    WA Polis Materiaal
   2. PO Polis
   3. RB Polis
   4. Aanvullende voertuig verzekering (vervallen)
 5. Reglementen
  1. Huishoudelijk reglement
  2. Wedstrijdtechnisch reglement
  3. Jaarlijkse Besluiten
  4. Sanctielijst
  5. Reglement Onderscheidingen
 6. Verkeersregelaars
  1. De regeling Verkeersregelaars
   1. Soorten Verkeersregelaars
   2. Opleiding
   3. Bevoegdheden
   4. Aanstelling
   5. Kleding en uitrusting
   6. Verzekering
  2. Wetsteksten
   1. Regeling Verkeersregelaars 12 maart 2009
   2. Voorbeeld schriftelijke instructie (vervallen)
   3. Regeling Verkeersregelaars 1 oktober 2017
 7. Diversen
  1. Tarieven
   1. Contributie / wedstrijdgeld etc.
   2. Inschrijfgelden
   3. Afdrachten
   4. Licentieprijzen
  2. Prijzenschema’s
  3. Formulieren
   1. Aanvraag lidmaatschap vereniging
   2. Opgave ledenaantallen
   3. Aanvraag wedstrijd
   4. Aanvraag wedstrijdadvertentie (vervallen)
   5. Aanvraag licentie
  4. Taakverdeling
  5. Bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
volgende ledenvergadering in 2024 zal de jaren 2022 en 2023 omvatten

Agenda algemene Ledenvergadering 09-05-2022

Notulen Ledenvergadering 12-3-2020

Jaaroverzicht 2020

Jaarrekening 2020 & Begroting 2021

Jaaroverzicht 2021

Jaarrekening 2021 & Begroting 2022