Wie is de NWB?

Organisatie
NWB is de afkorting van de Nederlandse Wielren Bond. Deze overkoepelende wielerorganisatie coördineert weg- en mountainbike (MTB)-wielerwedstrijden in Zuid-Nederland (voornamelijk de provincies Limburg en het oosten van Noord-Brabant).
De NWB is één van de vrije wielerbonden in Nederland, die actief is naast de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (de K.N.W.U.). De KNWU daarentegen organiseert in heel Nederland wedstrijden en is aangesloten bij de UCI (Union Cycliste International)

In haar beleidsplan heeft de NWB haar missie als volgt omschreven:

- De NWB is een vereniging die ten doel heeft het beoefenen, het bevorderen en het propageren van de wielersport
- De NWB tracht dit specifiek te realiseren door het (doen) organiseren , coördineren en reglementeren van wedstrijden en kampioenschappen. Tevens rekent zij het tot haar taak, het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen, comités en licentiehouders.
- Kenmerkend voor de bond zijn waarden als respect voor elkaar, eerlijkheid, openheid en dienstbaarheid
- Vanuit deze waarden wordt gewerkt aan een klimaat waarin ieder zich prettig voelt, verantwoordelijkheid draagt en zijn mogelijkheden kan ontwikkelen samen met anderen.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bestaat uit 5 personen. Deze hebben hun taken onderverdeeld. Zie voor de verdeling hoofdstuk 7. Ze worden geadviseerd door Dhr. Gielen. Het hoofdbestuur houdt zich bezig met alle zaken die binnen de bond spelen en een relatie hebben met de wielersport. Te denken valt aan verzekeringen, licenties, wedstrijdkalender, reglementen en jury.

Commissies
Het hoofdbestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies:

Strafcommissie
Deze commissie bestaat uit drie personen die onafhankelijk zijn van de NWB. Zij hebben als taak om bij overtredingen een uitspraak te doen over de op te leggen straf. Verder is deze commissie de instantie waar een deelnemer in beroep kan gaan tegen een straf die eerder opgelegd is.

Crosscommissie
Deze commissie bestaat uit een aantal personen van de NWB die samen met een zelfde commissie van de KNWU Limburg verenigd zijn in de Stichting Cyclocross en MTB Wintercompetitie. Zij hebben als taak om de NWB belangen in dit samenwerkingsverband te behartigen en de wintercompetitie te organiseren door alle zaken die hiervoor nodig zijn te regelen c.q. te coördineren.

Jurycommissie
Zij heeft als taak om alle jury aangelegenheden te coördineren. Hierbij valt te denken aan juryrooster, opleiding juryleden, fotofinishapparatuur, rugnummers en voorstellen reglementswijzigingen.

Samenwerkingsverbanden
De NWB is aangesloten bij de ICF (International Cycling Federation). Bij deze organisatie zijn ook een aantal Belgische, Franse en Engelse wielerbonden aangesloten. De ICF organiseert jaarlijks op de eerste zondag in augustus het officieus wereldkampioenschap voor vrije renners.

Begin 2000 is de Wielerbreedtesport Federatie Nederland (WFN) opgericht. Deze federatie waarvan naast de KNWU ook alle vrije wielerbonden lid zijn stelt zich ten doel om vooral de breedtesport te promoten en stimuleren, alsmede te komen tot uniformiteit. De heer P.Gielen, vertegenwoordigt de Nederlandse Wielren Bond in deze federatie.
De WFN is de organisatie die gezorgd heeft dat onze licentiehouders bij de andere bonden zoals de KNWU mogen starten. Evenzo mogen de KNWU renners bij ons starten. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de conformiteit in inschrijfgelden en -systemen, licentieprijzen en andere zaken zoals kledingregels, protest en straf afhandeling etc. bij de aangesloten bonden.
Momenteel zijn lid van de WFN: NWB, KNWU, WVAN, BWF, TMZ en WVSnits.

De NWB is ook lid van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.
De NKS, de belangenbehartiger van de Nederlandse breedtesport, is een koepelorganisatie met 372.000 sporters georganiseerd in 2.130 sportverenigingen. Het NKS bureau is gevestigd in 's-Hertogenbosch. De federatie bestaat uit acht takken van sport die de aangesloten verenigingen een veelzijdig producten- en dienstenpakket aanbieden.

Leden van de NWB
De NWB telt zo’n 20 verenigingen en comités die lid zijn. Deze verenigingen zorgen voor deelnemers en wedstrijden. De NWB zorgt onder andere voor jury, reglementen, verzekering.

Licentiehouders
De NWB telt zo’n 100 licentiehouders in diverse categorieën variërend van jeugd tot masters en dames.

Wedstrijden
In de periode van medio februari tot en met de eerste week van oktober worden er wedstrijden verreden op de weg. Veelal zijn dit criteriums, ook staan echter een aantal één- en meerdaagse klassiekers op het programma. De wielerkalender is dan ook een coproductie van KNWU en NWB.

In de winterperiode: oktober tot en met januari worden er wekelijks veldritten en mountainbikewedstrijden gehouden; meestal 15 tot 20 wedstrijden. Van deze wedstrijdenreeks wordt een klassement opgemaakt.

Ledenvergadering
Eenmaal per jaar houdt de NWB een ledenvergadering. Daarin wordt rekening en verantwoording afgelegd door het hoofdbestuur. Tevens wordt daar het beleid voor het komende jaar toegelicht.

Voor meer en gedetailleerde informatie, klik door naar onze download-pagina en kijk onder Ínformatiemap NWB.