Toelichting Klassementen

Huub van den Beucken Bokaal 2019

Klassement opgemaakt over drie wedstrijden in en om Roermond. Montfort, Roermond-Kapel en Merum-Herten.
Deze wedstrijden werden op touw gezet door Huub van den Beucken.

Dit klassement telt voor de wedstrijd voor recreanten en voor de wedstrijd voor amateurs/sportklasse/masters.
Alle deelnemers komen in aanmerking voor het klassement.

PRIJZEN:

In beide categorieën wordt gestreden om de bokaal en de bloemen voor de eerste drie in het klassement.

Daarnaast rijden de recreanten voor een trui voor de winnaar van het klassement.

De amateurs/sportklasse/masters rijden voor 10 geldprijzen, t.w.
1e prijs:   75,-
2e prijs:   55,-
3e prijs:   40,-
4e prijs:   30,-
5e-6e prijs:   20,-
7e-10e prijs:  15,-

 

Uitreiking prijzen: De ererpijzen worden na de betreffende wedstrijden op het podium uitgereikt. De geldprijzen worden in de permanence uitgereikt bij inlevering van rugnummer.

PUNTENTELLING:

Iedere deelnemer aan een van de wedstrijden krijgt 5 punten.

Daarnaast krijgt de winaar 15, de tweede 14, de derde 13, de vierde 12, de vijfde 11, enzovoorts aflopend tot de veertiende 2 en de vijftiende 1 punt.

De som van de punten in drie wedstrijden behaald geeft de stand het klassement.

Bij gelijke punten beslist de laatste uitslag. Indien dan nog gelijk de voorlaatste uitslag etc.

VOORWAARDEN:

* Je wordt geklasserd in de categorie amateurs indien je jonger bent dan 40 jaar en in de categorie masters indien je 40 jaar of ouder bent, je kunt als master dus ook
punten scoren bij een amateur-wedstrijd.
* Géén punten overnemen bij wijziging van de licentie.
* In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen door een commissie bestaande uit Renee Gielen en Leo Verberne.

VERANTWOORDELIJK KLASSEMENT:
Leo Verberne, Someren.

 

 

 

Super Prestige klassement

In 2019 is er weer een nieuw Super Prestige Klassement.

Dit wordt opgemaakt over de omlopen en semi-klassiekers georganiseerd door TWC de Zwaluw.

WEDSTRIJDEN:

Het programma voor 2019 is als volgt :
14 april             Sint Jozef Klassieker, Someren-Eind
                      Aparte wedstrijden voor Amateurs/Sportkl en Masters 40+ en Masters 50+

5 mei              Omloop Liessel-Liessel, Liessel
                      1 Wedstrijd voor alle cat over 109 km

19 mei             Omloop van de Peelrijt, Someren
                      1 Wedstrijd voor alle cat over 111 km 
 
23 juni             Omloop van de Heidehof
                      Aparte wedstrijd voor Amat/Sportkl en Masters 40+

15 september  GrensLand Klassieker, Someren-Eind
                     1 Wedstrijd voor alle cat over 105 km
 
 PUNTENTELLING
De punten worden toegekend aan de eerste dertig eindgeklasseerden in de amateur/Sportklasse wedstrijden. Plaats 1 krijgt 30 punten en plaats 30 krijgt 1 punt.
Bij de aparte wedstrijden voor Masters krijgen de eerste twintig geklasseerden punten (20 punten voor de eerste plaats).
Daarnaast krijgt iedereen die in een wedstrijd start 5 startpunten per deelname.
 
PRIJZENSCHEMA (Nog nader te bepalen)
1e plaats : € 75,- ; 2e plaats € 60,- ; 3e plaats € 50,-; 4e plaats € 40,-; 5e plaats € 30,-; 6e en 7e plaats: € 20,-; 8e t/m 15e plaats € 10,-
 
De prijzen worden op 15 september na de dagprijzen van de GrensLand Klassieker in Someren-Eind uitgereikt en dienen persoonlijk te worden afgehaald.
 

Informatie: dhr. L. Verberne (0493) 490746.