Licentieaanvraag 2024

Procedure

Via deze pagina kunt u een NWB licentie (al dan niet met WFN kenmerk) aanvragen.
Voorwaarden en uitleg over de keuzes die u kunt maken:

  • Bij het licentietype kiest u de categorie op basis van de leeftijd. Dit is de leeftijd die u bereikt in het kalenderjaar waarvoor u de licentie aanvraagt.
  • De amateur en sportklasse licenties (M/V) geven startrecht bij alle bonden die bij de WCF en de WFN zijn aangesloten. In Nederland zijn dit alle vrije bonden en de KNWU.
  • De Sportklasse komt overeen met de Sportklasse bij de KNWU. Alle renners moeten kiezen tussen Amateur of Sportklasse wedstrijden. Dit is alleen van belang bij de KNWU wedstrijden en geeft een sterkteklasse weer. Bij de NWB en andere bonden rijden die altijd samen.
  • Zowel de sportklasse als de amateur licentie kunnen aangevraagd worden voor zowel mannen als vrouwen. Allen hebben dan WFN kenmerk en startrecht bij andere bonden.
  • Lidmaatschap van een vereniging is niet verplicht. 

De kosten zijn afhankelijk van de categorie. Zie in het keuzeveld de genoemde prijzen.
Tot 15 juli is de prijs voor sportklasse en amateurlicenties € 60,=.

Na 15 juli is de prijs voor sportklasse en amateurlicenties € 40,=.
De kosten dienen te worden voldaan op ons bank nr. NL92 RABO 0113 1953 62.
Denk aan het versturen van de pasfoto, via post of via mail naar licenties@wielrenbond.nl

Houd rekening met een mogelijke verwerkingstijd van 2-3 weken.

Het niet volledig of onjuist invullen van dit formulier kan weigering van de licentie tot gevolg hebben. 

Na verzending van de aanvraag krijgt u een antwoordmail met daarin de acceptatie dan wel weigering en eventuele informatie.
Indien de aanvraag geaccepteerd is, kunt u het licentiegeld overmaken. Alleen als het geld binnen is, wordt de licentie verstuurd.

De licentiehouder is verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

U verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de Nederlandse Wielren Bond.
Ook verklaart u geen licentie (evt. van een andere bond) in een andere categorie te bezitten c.q. aan te vragen.

Met het versturen van dit formulier verklaart u tevens ons Privacy Beleid gelezen te hebben en ermee akkoord te zijn.

 

PDF-pictogram Privacy Beleid.pdf

Persoonsgegevens
Contactgegevens