Aanvraag NWB lidmaatschap Vereniging/Stichting

Procedure

Via deze pagina kunt u een NWB lidmaatschap aanvragen voor uw vereniging of stichting.
De jaarlijkse contributie kunt u terugvinden onder Downloads - 7. Diversen.

U geeft hieronder een aantal gegevens op aangaande de contactgegevens van de vereniging/stichting en van de hoofdbestuursleden.
Na verzending van de aanvraag krijgt u een antwoordmail met daarin de acceptatie dan wel weigering en eventuele informatie.

De NWB leden zijn verzekerd tegen en wettelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens uitvoeren van activiteiten die verband houden met de wielersport.
U verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de Nederlandse Wielren Bond.
Verder dient u ons een kopie of scan van de statuten toe te sturen. Via post of digitaal naar het secretariaat.

Met het versturen van dit formulier verklaart u tevens ons Privacy Beleid gelezen te hebben en ermee akkoord te zijn.

PDF-pictogram Privacy Beleid.pdf

 

Contactgegevens Vereniging/Stichting
Straat en Huisnummer
Contactgegevens Voorzitter
Contactgegevens Secretaris
Contactgegevens Penningmeester