Overig

Aandacht voor wielerprovincie Limburg

Het programma ‘Nederland van Boven’ besteed op donderdag 5 december aandacht aan het wielrennen in Nederland. Waar anders dan in Limburg zijn de opnames voor deze uitzending gemaakt, waarin o.a. de Ronde van Kessel langskomt.

Leuk detail is dat de dochter van Bart Gort, voorzitter van Wielerclub Midden-Limburg te zien is. In het VPRO programma wordt deze keer aandacht besteed aan het thema “nieuw talent”.

In ieder geval is deze uitzending een bevestiging dat Limburg op de goede weg is om de wielerprovincie van Limburg te blijven. Het programma wordt uitgezonden op donderdag 5 december op Nederland 1, vanaf 22.15 uur.

WFL
De WielerFederatie Limburg is een samenwerking tussen de drie in Limburg actieve wielerbonden (NTFU, NWB en KNWU). De gezamenlijke doelstelling is het wielrennen in deze provincie te ondersteunenen ervoor te zorgen dat Limburg weer dé wielerprovincie van Nederland wordt.
De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Limburgs Wielerplan.
Kijk voor alle informatie over dit wielerplan op www.wielerfederatielimburg.nl.

Nieuw Projectplan Breedtesport van de WFL

Het Projectplan Breedtesport biedt verenigingen en organisatoren volop kansen om financiële ondersteuning aan te vragen voor hun activiteiten. Doel van het Projectplan is om mensen die nog niet actief zijn op de fiets te krijgen. Liever nog zien we dat ze ook lid worden van een van de drie wielerbonden. De activiteiten die ingediend worden moeten natuurlijk een bijdrage leveren aan de algemene doelstelling.

Kijk op de site van de WielerFederatie en lees alles wat je weten moet voor een succesvolle aanvraag.

Samen werken aan een veiligere, betere, sportievere en groeiende wielersport in Limburg.
Dat is wat we noemen Gedeelde Passie.

Onderstaande link gaat direct naar het Projectplan Breedtesport.

http://www.wielerfederatielimburg.nl/financiele-hulp/index.html

Voor meer informatie over het Projectplan kan men contact opnemen met Britt Jochems

Ronde van 't Oventje in Zeeland.

Woensdag 12 Juni zal, na afwezigheid van een jaar t.g.v. zeer slecht weer, wederom de wielerronde van Zeeland "Oventje", verreden worden.
Onder de vlag van de W.V.A.N. zullen in twee categorieën de renners gaan strijden om de ereplaatsen. Door de organisatie is gezorgd voor een uitgebreid prijzen schema, als ook een leiders prijs.
Aanvang van de wedstrijd zal zijn om 19:30 aan de Verbindingsweg in Zeeland nabij de molen.
Wij hopen een ieder te mogen begroeten op deze mooie wedstrijd. Namens het bestuur!

Projectplan Breedtesport WFL actief

Begin mei heeft de Provincie Limburg positief beschikt over onze aanvraag Projectplan Breedtesport WFL 2013/2014. Hierdoor komt er een bedrag vrij van € 280.000,00 die geheel ten goede komt aan het wielrennen in Limburg.

Naast een aantal budgetten waarop de NWB, NTFU en KNWU verenigingen en organisatoren een beroep kunnen doen, is er ook geld om de wielerwereld te ondersteunen op diverse gebieden. Britt Jochems is de sporttak coördinator die deze ondersteuning vorm gaat geven.

Samen met het bestuur van de WFL, TalentCoach Danny Stevens en Chris Tiekstra wordt de komende tijd alle energie in het wielrennen in Limburg gestoken. Dit is ook niet vreemd, want wielrennen is een speerpuntsport binnen de Provincie Limburg.

De doelstellingen van het projectplan zijn, het aan het fietsen krijgen van 250 inactieven per jaar, het liefst door ze structureel te laten sporten. Bovendien dient de samenwerking tussen wielerverenigingen en onderwijsinstellingen tot stand te komen. Ook moet de samenwerking tussen topsport en breedtesport worden uitgebreid.

Voor ondersteuning bij het aanvragen van projecten uit de budgetten van het werkplan WFL en voor andere hulp en ondersteuning kan contact worden opgenomen met Britt Jochems (06 – 55 14 58 02) of Chris Tiekstra (06 – 53 25 98 97).

Kijk voor het aanvragen en nadere informatie op de site www.WielerFederatieLimburg.nl onder de button “(financiële) ondersteuning”.

Kermisronde 'Presto Pedale' in Netersel op 3 juni

De befaamde "Presto Pedale" in Netersel wordt weer verreden!
De organisatie, in handen van TC Netersel met ondersteuning van leden van TWC Het Snelle Wiel, hoopt wederom op een mooi deelnemersveld van amateurs, masters en niet licentiehouders. Enkele jaren achter elkaar ging de overwinning naar Edwin Raats, wie weet hem dit jaar de overwinningsbloemen te ontnemen?
De Presto Pedale is een mooie koers op een omloop van 3200m door het buitengebied van Netersel. Het is de laatste nog bestaande Kempische wilde kermiskoers zoals er in de tachtiger jaren velen van waren.
Voor meer informatie: klik hier of klik hier.

Pages