Verzekering - Schade

Ik heb schade veroorzaakt/geleden. Wat nu?

In principe gelden de volgende regels:
a. Onderlinge aansprakelijkheid is nergens gedekt.
b. Indien een renner schade veroorzaakt aan derden, wordt in eerste instantie zijn eigen WA verzekering aangesproken.
c. Daarna wordt gekeken naar de licentie van de renner om te bepalen wie de secundaire WA verzekeraar is. Met een NWB-licentie neem je contact op met het secretariaat. (Geldt voor de meeste vrije bonden.) Met een KNWU-licentie moet je zelf contact opnemen met de maatschappij (zie www.knwu.nl)
d.

Hoe is een volgauto verzekerd?

Een volgauto, of elk ander motorvoertuig dat gebruikt wordt in een wielerwedstrijd, is verzekerd via de polis van het motorvoertuig. In principe is schade veroorzaakt door of met een motorvoertuig altijd uitgesloten van evenementen verzekeringen.

De normale WA (of all-risk) verzekering van de auto zal altijd aangesproken worden als met de auto schade wordt veroorzaakt.