Ik heb schade veroorzaakt/geleden. Wat nu?

In principe gelden de volgende regels:
a. Onderlinge aansprakelijkheid is nergens gedekt.
b. Indien een renner schade veroorzaakt aan derden, wordt in eerste instantie zijn eigen WA verzekering aangesproken.
c. Daarna wordt gekeken naar de licentie van de renner om te bepalen wie de secundaire WA verzekeraar is. Met een NWB-licentie neem je contact op met het secretariaat. (Geldt voor de meeste vrije bonden.) Met een KNWU-licentie moet je zelf contact opnemen met de maatschappij (zie www.knwu.nl)
d. Je moet een schade waar je mogelijk aansprakelijk voor gesteld zou kunnen worden altijd meteen melden, bij je eigen verzekeraar én bij je secretariaat / knwu verzekeraar.