Jan Lenkens overleden.

Het bericht bereikte ons dat Jan Lenkens, voormalig jurylid van de NWB, op tachtigjarige leeftijd was overleden.
Jan komt uit een wieler-minded familie en heeft dertig jaar als jurylid gefunctioneert binnen de NWB.
Hij was een behulpzame man die liever op de achtergrond bleef.

Jan wordt woensdagmorgen 17 juli begraven. De afscheidsdienst is iom 10:30 in de parochiekerk H. Cornelius, Kerkplein 1, Wanroij.

Jan, Bedankt en rust zacht.

(op de foto Jan links en zijn broer Theo rechts.)

Gepubliceerd op: 
Tuesday, 26 July, 2016