Contact Secretariaat

Opgaveformulier Ledenaantallen

Procedure

Vanwege verzekeringstechnische redenen dienen onze leden jaarlijks een opgave te doen van de contactgegevens van de vereniging/stichting en van de aantallen leden die ze heeft.
Het betreft hier het aantal leden met ingang van het lopende jaar.
 

Contactgegevens Vereniging/Stichting
Straat en Huisnummer
Ledenaantal
VrouwenMannen
T18
Boven18
Tot 18 jaar *
18 jaar of ouder *
test 2

Aanvraag NWB lidmaatschap Vereniging/Stichting

Procedure

Via deze pagina kunt u een NWB lidmaatschap aanvragen voor uw vereniging of stichting.
De jaarlijkse contributie kunt u terugvinden onder Downloads - 7. Diversen.

Contactgegevens Vereniging/Stichting
Straat en Huisnummer
Contactgegevens Voorzitter
Contactgegevens Secretaris
Contactgegevens Penningmeester

Wedstrijd aanvraag formulier

Aanvraag Wedstrijd

Met dit formulier kunt u als organisatie alle gegevens doorgeven die wij nodig hebben.
Hierbij gaat het om de planning op de kalender, info voor de wedstrijdkalender, en het inschrijfsysteem. 

Deze gegevens worden in een mail naar ons gestuurd en niet op de site opgeslagen. 

Vul alle gevraagde gegevens in.

In een later stadium zullen er nog gegevens uitgewisseld worden over details van de wedstrijd.

Organisatie
Er zijn meerdere keuzes mogelijk. Of een kampioenschap verreden kan worden zal afhangen van diverse voorwaarden en onderhandelingen met andere bonden.
Parkoers
Geef indien van toepassing de straten die het parkoers vormen in de volgorde van de rijrichting.
Een parkoerskeuring is nodig indien dit niet eerder gedaan is, of als er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande edities. Hierbij moet ook gedacht worden als wijzigingen in drempels, bestrating, obstakels in berm etc.
Programma
Dit is het standaard programma. De tijden zijn de nodige ruimte inclusief inrijden, opstellen, wedstrijd, huldigen.