workshop "Hoe gebruik je burgerinitiatief" op VSG congres op 24-25 sept.

Het nieuwe sportseizoen is begonnen. Meer en meer (sport)verenigingen gaan samenwerkingsverbanden aan. Alleen al in Limburg zijn dit seizoen een kleine 100 voetbalverenigingen die op sportief gebied een samenwerking hebben. Zo proberen ze de verandering die Limburg doormaakt het hoofd te bieden.

Verenigingen worden geconfronteerd met een daling van leden. Daarnaast zijn de leden ouder, zijn ze minder gebonden aan de verenigingen en besteden ze minder geld. Wij zien dat er steeds meer baanbrekende samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld tussen verenigingen en zorginstellingen. Het is voor verenigingen alleen moeilijk om de stap te maken naar verregaande samenwerking. De partijen hebben allemaal een eigenbelang. Ze zijn gefocust op hun eigen prioriteiten.

Samenwerking is de rode draad van het VSG congres (24 en 25 september). Huis voor de Sport zet in op samenwerking. Daarom heeft de VSG, HvdS gevraagd een workshop te geven over hoe wij verenigingen, overheden en bedrijfsleven van onderop stimuleren om samen te werken. Wij treden op als onpartijdige kwartiermaker tussen de partijen. Samen inventariseren we alle wensen en belangen. In de volgende stap zet de kwartiermaker samen met de hoofdrolspelers de quick wins uit.

Op het VSG congres geven wij de workshop “Hoe gebruik je burgerinitiatief”. In deze workshop leggen wij aan de hand van ons werk in de kern Neer (gemeente leudal) uit, hoe vanuit het initiatief van verenigingen een visie is gemaakt over het clusteren van sport-, cultuur-, en zorgaccommodaties.

Bent u nieuwsgierig hoe HvdS een rol kan spelen in het verwezenlijken van uw ambitie op het gebied van multifunctionele accommodaties en samenwerking tussen gebruikers? Kom dan naar het VSG congres of neem contact op met:

Cristan Segers c.segers@huisvoordesport.org

Categorie: