Overzicht downloads

Hieronder vindt u verschillende documenten, die u kunt downloaden! Daarvoor hebt uw meestal Acrobat Reader nodig. Deze software kunt u gratis downloaden, klik hier.

INFORMATIEMAP NWB

INHOUDSOPGAVE

De hoofdstukken die geen link hebben zijn, of vervallen, of opgenomen in het document van het hoofdstuk erboven.

 1. Algemene informatie
  1. Organisatie
   1. Hoofdbestuur
   2. Commissies
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Leden van de NWB
  4. Licentiehouders
  5. Wedstrijden
  6. Ledenvergadering
 2. Diensten voor verenigingen
  1. Samenwerking andere organisaties
  2. Afstemming kalender
  3. Verzekeringen
  4. Jury
  5. Website
  6. Wedstrijdadvertentie KNWU Wielermagazine (vervallen)
  7. Onderscheidingen voor bijzondere verdiensten
  8. Vesten voor verkeersregelaar
  9. Lid worden
 3. Diensten voor licentiehouders
  1. Uniformiteit reglementen
  2. Kwaliteit wedstrijden
  3. Verzekeringen
  4. Een licentie aanvragen
  5. Website
  6. Wedstrijden
  7. Jan Beckers Trofee
 4. Verzekeringen
  1. Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering
  2. Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering
  3. Rechts Bijstands (RB) verzekering
  4. Aanvullende voertuig verzekering
  5. Schadegevallen melden
  6. Kopie van de polissen
   1. WA Polis Evenementenverzekering
   2. PO Polis
   3. RB Polis
   4. Aanvullende voertuig verzekering
 5. Reglementen
  1. Huishoudelijk reglement
  2. Wedstrijdtechnisch reglement
  3. Jaarlijkse Besluiten
  4. Sanctielijst
  5. Reglement Onderscheidingen
 6. Verkeersregelaars
  1. De regeling Verkeersregelaars
   1. Soorten Verkeersregelaars
   2. Opleiding
   3. Bevoegdheden
   4. Aanstelling
   5. Kleding en uitrusting
   6. Verzekering
  2. Wetsteksten
   1. Regeling Verkeersregelaars 12 maart 2009
   2. Voorbeeld schriftelijke instructie
 7. Diversen
  1. Tarieven
   1. Contributie / wedstrijdgeld etc.
   2. Inschrijfgelden
   3. Afdrachten
   4. Licentieprijzen
  2. Prijzenschema’s
  3. Formulieren
   1. Aanvraag lidmaatschap vereniging
   2. Opgave ledenaantallen
   3. Aanvraag wedstrijd
   4. Aanvraag wedstrijdadvertentie (vervallen)
   5. Aanvraag licentie
  4. Taakverdeling
  5. Bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING donderdag 30 maart 2017

Agenda algemene Ledenvergadering 30-3-2017

Notulen Ledenvergadering 31-3-2016

Jaaroverzicht 2016

Jaarrekening 2016 & Begroting 2017